Lợi ích khi sử dụng kho phôi thông minh

Th3 25,2024
Tác giả: Le Ngoc Anh

 LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG KHO PHÔI THÔNG MINH TRONG NGÀNH KIM LOẠI TẤM: TÀI SẢN QUAN TRỌNG

Ngành gia công kim loại tấm là một ngành phát triển nhanh chóng và có sự cạnh tranh gay gắt. Do đó, những lợi ích khi sử dụng kho phôi thông minh trong lĩnh vực này là đặc biệt đáng chú ý. Cụ thể, việc triển khai kho tự động dành cho nguyên liệu thô, bán thành phẩm và thành phẩm bằng kim loại tấm có thể tăng đáng kể hiệu suất của dây chuyền sản xuất bằng cách giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và sự kém hiệu quả do thiếu nguyên liệu vào những thời điểm quan trọng.

Việc triển khai kho phôi thông minh trong thị trường, nơi việc chế tạo kim loại tấm không ngừng phát triển trong những năm gần đây có thể thúc đẩy một công ty tiến xa trong cuộc cạnh tranh toàn cầu. Kho tự động hóa kim loại tấm chứng tỏ giá trị ở mọi điểm quan trọng trong dòng chảy nguyên liệu của một nhà máy sản xuất hiện đại. Tuy nhiên, chắc chắn rằng bất kỳ giải pháp lưu trữ tự động nào , giống như bất kỳ thành phần tự động nào khác trong ngành, đều đạt được tiềm năng tối đa khi được tích hợp vào dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động.

.

GIẢI PHÁP LƯU TRỮ PHÔI THÔNG MINH AUTOMECH: SỰ LINH HOẠT TRONG QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Automech cung cấp cho khách hàng giải pháp trọn gói cho máy cắt laser, một hệ thống cấp phôi tự động kết hợp kho phôi thông minh để tích hợp liền mạch với các máy cắt laser 2D. Chúng tôi cung cấp giải pháp lưu trữ tự động có tính linh hoạt cao. Tận dụng tính mô-đun và tính linh hoạt của tháp phôi, Automech có thể xây dựng các dây chuyền sản xuất tự động cho máy cắt laser hoặc máy đột CNC.

TÁC ĐỘNG TƯƠNG LAI CỦA TỰ ĐỘNG KHO KIM LOẠI TẤM

Automech tin tưởng mạnh mẽ rằng việc phát triển hệ thống kho phôi thông minh phục vụ ngành gia công kim loại tấm sẽ giúp tăng năng suất đáng kể của các công ty trong những năm tới. Hệ thống lưu trữ tự động hiện có độ tin cậy và hiệu quả cao, đồng thời việc tích hợp chúng vào dây chuyền sản xuất có thể tiết kiệm không gian trong nhà máy, hợp lý hóa luồng nguyên liệu tổng thể, giảm chi phí và dễ dàng trong việc quản lý dữ liệu sản xuất để lập kế hoạch kinh doanh.