TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC

TRỢ LÝ BAN GIÁM ĐỐC

 • Nơi làm việc: Bắc Giang
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2024
KỸ THUẬT VIÊN LASER

KỸ THUẬT VIÊN LASER

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2024
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH KÊNH PHÂN PHỐI

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH KÊNH PHÂN PHỐI

 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2024
NHÂN VIÊN KINH DOANH KÊNH PHÂN PHỐI

NHÂN VIÊN KINH DOANH KÊNH PHÂN PHỐI

 • Nơi làm việc: Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2024
KỸ SƯ THIẾT KẾ KHUÔN

KỸ SƯ THIẾT KẾ KHUÔN

 • Nơi làm việc: Bắc Giang, Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2024
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH – SALES ENGINEER

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH – SALES ENGINEER

 • Nơi làm việc: Bắc Giang, Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2024
NHÂN VIÊN MARKETING CONTENT

NHÂN VIÊN MARKETING CONTENT

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2024
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH LỄ TÂN

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH LỄ TÂN

 • Nơi làm việc: Bắc Giang, Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2024
KỸ SƯ THIẾT KẾ JIG

KỸ SƯ THIẾT KẾ JIG

 • Nơi làm việc: Bắc Giang, Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2024
KỸ SƯ ĐIỀU KHIỂN

KỸ SƯ ĐIỀU KHIỂN

 • Nơi làm việc: Hà Nội, Hải Phòng
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2024
THỦ KHO

THỦ KHO

 • Nơi làm việc: Bắc Giang
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2024
TRỢ LÝ KỸ THUẬT (YÊU CẦU TIẾNG TRUNG)

TRỢ LÝ KỸ THUẬT (YÊU CẦU TIẾNG TRUNG)

 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2024

Nếu chưa có vị trí phù hợp, xin vui lòng để lại thông tin ứng tuyển tại đây

Nộp đơn ứng tuyển