CHUYÊN VIÊN KINH DOANH – SALES ENGINEER

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH – SALES ENGINEER

  • Nơi làm việc: Bắc Giang, Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh
  • Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2023
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH – SALES MANAGER

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH – SALES MANAGER

  • Nơi làm việc: Bắc Giang, Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh
  • Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2023

Nếu chưa có vị trí phù hợp, xin vui lòng để lại thông tin ứng tuyển tại đây

Nộp đơn ứng tuyển