Thị trường xe điện đang thúc đẩy những thay đổi như thế nào trong công nghệ uốn ống

Th7 31,2022
Tác giả: admin

Một tế bào uốn ống hoàn toàn tự động kết hợp các quy trình ngược dòng và hạ nguồn, kết hợp quá trình xử lý nhanh chóng, không có lỗi, khả năng lặp lại và an toàn. Mặc dù sự tích hợp như vậy có thể mang lại lợi ích cho bất kỳ nhà chế tạo nào, nhưng nó đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà chế tạo trong lĩnh vực sản xuất xe điện đang nổi lên nhưng rất cạnh tranh.

Tính linh hoạt, hiệu quả và tự động hóa là những thành phần quan trọng của EV sử dụng nhiều vật liệu nhôm hơn