Thao tác và định hình chùm tia đẩy quá trình hàn laser về phía trước

Th11 04,2022
Tác giả: admin

Công nghệ hàn laser tiến một bước gần hơn đến hoạt động hoàn toàn tự chủ

Ngành công nghiệp chế tạo kim loại vẫn chưa đạt được công nghệ hàn laser hoàn toàn tự chủ, nhưng đó là một lý tưởng đáng để phấn đấu.