PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MÁY CẮT LASER 20KW TRONG SẢN XUẤT KCT

Th3 29,2024
Tác giả: Tran Ngoc Tham

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MÁY CẮT LASER 20KW TRONG SẢN XUẤT KCT

KẾT QUẢ  ứng với bộ phộ kiện mới ( bép cắt + điện cưc) sản phẩm dưới những lỗ đục đầu tiên của bộ phụ kiện