Máy chấn điện EKO thân thiện với môi trường

Th8 04,2021
Tác giả: Phuong Vy

Thương hiệu EKO chú trọng tuân thủ nguyên tắc “cải tiến liên tục và đổi mới liên tục” và hình thành hệ thống của riêng mình. Chính sách chất lượng “sự hài lòng của khách hàng là theo đuổi của chúng tôi, và đảm bảo chất lượng là lời hứa từ EKO“. Doanh nghiệp luôn định hướng theo nhu cầu của khách hàng để phát triển và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Sự tỉ mỉ, cẩn trọng trong nhà máy sản xuất của máy chấn điện EKO là bước đầu cho việc cung cấp máy móc và thiết bị gia công kim loại tấm thân thiện với môi trường với độ an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và chính xác.

Chính sách môi trường thân thiện

EKO tin rằng vấn đề quan trọng hiện nay đối với con người là làm thế nào để bảo vệ hành tinh dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa.. Trái Đất đang ngày bị ô nhiễm và có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người. Coi việc bảo vệ hệ sinh thái là một trong những vấn đề quan trọng, thương hiệu máy chấn điện EKO luôn đề cao các phương pháp sản xuất thân thiện với môi trường, làm việc chăm chỉ vì một tương lai hạnh phúc và để lại hành tinh tươi đẹp cho các thế hệ mai sau.

1.Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có lợi cho bảo vệ môi trường

Đánh giá gánh nặng môi trường của toàn bộ vòng đời sản phẩm để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có lợi cho việc bảo tồn năng lượng, tiết kiệm tài nguyên và loại bỏ các chất có hại để góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

2. Giảm tải môi trường trong các hoạt động kinh doanh

Trong các quá trình hoạt động kinh doanh, EKO thực hiện cải thiện hiệu quả năng lượng, bảo tồn năng lượng, tiết kiệm tài nguyên và tái chế. Doanh nghiệp theo đuổi việc giảm gánh nặng môi trường bằng cách tích cực đẩy mạnh mua sắm xanh và phấn đấu loại bỏ các chất độc hại.

3.Biện pháp đối phó với đa dạng sinh học

Nắm bắt tác động của các hoạt động kinh doanh đối với môi trường tự nhiên. Phối hợp với các bên liên quan khác nhau và góp phần tạo ra một xã hội đa dạng về sinh học

4. Tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường

Tuân thủ các luật và vấn đề liên quan đến môi trường đã được thỏa thuận với các bên liên quan khác

5. Không ngừng hoàn thiện hệ thống quản lý môi trường

Không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý môi trường. Nắm bắt đầy đủ tác động của các hoạt động kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ có liên quan đến môi trường. Xác định mục tiêu, mục đích bảo vệ môi trường, phấn đấu giảm gánh nặng môi trường và ngăn ngừa ô nhiễm.

Theo : https://www.cheko.com.cn