Kỹ thuật công nghiệp có còn nhu cầu không?

Th3 28,2023
Tác giả: admin

Kỹ thuật công nghiệp có còn nhu cầu không?

Kỹ thuật công nghiệp vẫn có nhu cầu và học kỹ thuật công nghiệp vẫn được sinh viên yêu thích. Có rất nhiều cơ hội trong ngành kỹ thuật công nghiệp và nó được dự đoán sẽ tăng 10% từ năm 2019 đến năm 2029, nhanh hơn nhiều so với nhiều ngành nghề khác.

Nâng cao hiệu quả và giảm chi phí tiếp tục là trọng tâm quan trọng đối với nhiều ngành công nghiệp, có nghĩa là các kỹ sư công nghiệp sẽ tiếp tục có nhu cầu.

Dưới đây là sự đa dạng về vai trò của các kỹ sư công nghiệp cho thấy nhu cầu về kỹ thuật công nghiệp ngày nay như thế nào:

 • kinh tế học hành vi
 • Kỹ thuật và quản lý năng lượng
 • kỹ thuật cơ sở vật chất
 • kỹ thuật tài chính
 • Yếu tố con người và kỹ thuật an toàn
 • Kỹ thuật và quản lý hệ thống thông tin
 • kỹ thuật sản xuất
 • phương pháp kỹ thuật
 • Kỹ thuật vận hành, quản lý và tối ưu hóa
 • Quản lý thay đổi và phát triển tổ chức
 • hoạch định chính sách
 • Kỹ thuật sản xuất
 • Kỹ thuật chất lượng và độ tin cậy
 • Quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần
 • Kỹ thuật hệ thống, mô phỏng và phân tích

Tại sao Kỹ thuật công nghiệp lại quan trọng?

Kỹ thuật công nghiệp rất quan trọng đối với cả nhà sản xuất và người dùng cuối của sản phẩm. Các kỹ sư công nghiệp cải tiến các quy trình và thiết kế để làm cho mọi thứ hiệu quả hơn. Điều này tốt cho doanh nghiệp vì nó tiết kiệm thời gian và tiền bạc, tài nguyên thô, năng lượng và nhân lực. Tuy nhiên, kỹ thuật công nghiệp không chỉ quan tâm đến tỷ suất lợi nhuận vì nó còn đảm bảo an toàn và chất lượng của sản phẩm hoặc quy trình, điều này tốt cho cả người lao động và người dùng cuối.

Phân tích, thiết kế, dự đoán và đánh giá các quy trình giúp loại bỏ các rào cản và tạo ra các quy trình và thiết bị có chất lượng cao hơn và hiệu quả hơn. Một kỹ sư công nghiệp sẽ không chỉ đảm bảo rằng thiết bị mà bạn đang đọc trên đây được sản xuất theo cách tiết kiệm chi phí nhất (giúp bạn mua nó rẻ hơn), mà còn đảm bảo rằng thiết bị đó an toàn và không bị nổ tung. ngọn lửa trong khi bạn đang sử dụng nó!

Kỹ sư công nghiệp làm gì?

Các kỹ sư công nghiệp làm việc trong tất cả các giai đoạn sản xuất và chế biến. Điều này có thể liên quan đến việc thiết kế một sản phẩm hoặc quy trình ngay từ đầu hoặc điều chỉnh và nâng cấp, mở rộng hoặc cấu hình lại một quy trình hoặc thủ tục hiện có.

Điều này có thể liên quan đến việc thiết kế thiết bị mới và viết thông số kỹ thuật cho thiết bị mua từ nhà cung cấp bên ngoài để đảm bảo thiết bị đáp ứng các yêu cầu đó. Một kỹ sư công nghiệp có thể được yêu cầu tái sử dụng các thiết bị hoặc phương tiện hiện có, thiết kế các quy trình hoặc công cụ và thủ tục mới.

Để đạt được những nhiệm vụ này, các kỹ sư công nghiệp cần có kiến ​​thức làm việc cơ bản về các lĩnh vực kỹ thuật, quy trình làm việc, công cụ, thiết bị và vật liệu khác nhau để thiết kế các hệ thống và quy trình đáp ứng các yêu cầu về chi phí, chất lượng, an toàn và môi trường.

Các kỹ sư công nghiệp có thể sử dụng các hệ thống thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính (CAD) để giúp thiết kế thiết bị hoặc cơ sở vật chất và lập mô hình máy tính để mô phỏng các quy trình và chuỗi cung ứng nhằm nâng cao hiệu quả và giảm chi phí.

Các kỹ sư công nghiệp tham gia vào các hoạt động bao gồm lập kế hoạch sản xuất và vận hành, quản lý sản xuất và vận hành, xử lý vật liệu, hậu cần và vận hành.