Dòng chấn TPO và hệ thống chấn song song

Dòng chấn TPO và hệ thống chấn song song

Specifications

Hãng sản xuất: JFY

Model: TPO

So sánh
Product Description

  • Áp dụng hai thành phần giống nhau của loạt máy TPO với tính năng đồng bộ hệ thống
  • Hệ thống chấn song song có thể xử lí phôi có khích thước dài và lớn hơn thường lệ
  • Có thể được vận hành riêng biệt. Nâng cao hiệu quả sản xuất
  • Trang bị hệ thống bù lệch hướng nhằm cải thiện độ chính xác của các chi tiết khi làm việc