About Us

Lịch sử doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công Ty CP Thiết Bị Giải Pháp Khí Automech

Tên tiếng Anh

AUTOMECH MECHANICAL EQUIPMENT AND SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

Viết tắt

Automech JSC / ATM

Địa chỉ

Số 285 đường Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Năm thành lập

02/10/2020

Số nhân sự

63 người

   

Mục tiêu

Chiến lược và mục tiêu dài hạn.

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng các giải pháp và dịch vụ trong ngành cơ khí, đó là các giải pháp được thiết kế đặc biệt.

Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách hợp tác với các nhà sản xuất hàng đầu thông qua việc thực hiện vì lợi ích chung của khách hàng, nhà sản xuất và chúng tôi.

  • Chúng tôi gia tăng giá trị của doanh nghiệp thông qua chiến lược xây dựng và nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp.