Nhà máy mới JFY

Th10 13,2015
Tác giả: admin

Cơ sở sản xuất JFY mới với diện tích 110.000 mét vuông

JFY hợp tác với Trumpf đang đầu tư vào một cơ sở sản xuất hiện đại. Cơ sở mới sẽ chiếm diện tích 110.000 mét vuông.

Giai đoạn 1 của dự án khởi công vào tháng 8 năm 2016 và hoàn thành vào tháng 8 năm 2017. Tổng diện tích của giai đoạn 1 là 26.000m2, bao gồm hai khu sản xuất rộng 19.000m2, trung tâm demo và trung tâm đào tạo 5000m2 , tòa nhà văn phòng và nhà ăn nhân viên rộng 2000 mét vuông. Dự kiến, nhà máy mới sẽ bắt đầu sản xuất thương mại vào tháng 2 năm 2018 và sản lượng hàng năm được đặt là 300 bộ máy cắt laser TFC và EFC hàng đầu trong ngành. Trong giai đoạn hai, JFY sẽ khởi động sản xuất máy cắt ống bằng laser vào tháng 8 năm 2018.